IPTV: vad är den här tekniken och hur fungerar den?

Internet i sig är ett extremt revolutionerande medium. Men det coola med att titta på teknik är hur det revolutionerar och hjälper också till att skapa nya medel, fordon eller produkter.

Och en av dessa nya tjänster/produkter som har uppstått tack vare populariseringen av internet är IPTV (Internet Protocol Television).

Vad är bästa IPTV?

IPTV är en teknik för överföring av TV-signaler till digitala TV-apparater och mobila enheter.

Hur fungerar IPTV?

Grovt sett kan vi säga att det i grunden tar emot TV-innehåll via bredband, snarare än att ta emot din TV-signal via TV-operatörens antenn eller kabel på Dreamfilms.se.

Tekniken fungerar som en on-demand-TV, det vill säga användaren väljer vad och när man ska titta på.

För att använda tjänsten behöver du en omvandlare (set-top box) som omvandlar signalen som tas emot via internet, vilket gör det möjligt att visa den på skärmen via Smart-tv.se.

För att använda tjänsten krävs minst 4 MBPS-anslutning, så resten av ditt band inte äventyras. Ljud-och bildkvaliteten kan nå till och med 4K.