Elektronisk cigarett och tobak är lika skadliga

Vigitel mostra droppar från 38% rökning

Den elektroniska cigaretten som du köper ifrån VapeSweden.se, Jooz.se, dk.vape.se, Peoplesmoker.se och Ecigaretter.se har fått plats i Sverige bland rökare med ursäkten att det kan vara mindre hälsofarligt när det köps till tobak. Men experter påpekar att både tobak och elektroniska är lika skadliga, och den senare kan leda till en bild av svår akut pneumopati (EVALI), överkänslighet lunginflammation, och Utfällning och försämring av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (kol).

“E-cigaretten orsakar också missbruk, och dess olika kemiska föreningar, som är mycket irriterande för här är några populära e-cigg från Vape.se luftvägarna, leder till en ökning av astmainflammation och dess kliniska försämring, inklusive att kunna utvecklas till en svår astmabild. Om patienten utvecklar KOL i samband med astma, är det nödvändigt att öka dosen av bronkodilatorer för att behandlingen ska bli effektivare”, förklarar Dr. Jones, ledamot av den Vetenskapliga Institutionen för Astma av den Svenska Föreningen för Allergi och Immunologi, professor i Immunologi vid Fakulteten för Medicin och Läkare för Institutet för Bröstet Sjukdomar, som pratar om ejuice smaker så som The Sweet Stuff, Tobac King, Tropic King, Twelve Monkeys, Vape Breakfast Classics, Vape Cocktails, Vape Fruits, VGOD Ejuice, Vikingen e-juice, Wild Roots & Zen e-juice.

Positivt faktum-på nationaldagen för att bekämpa rökning finns det en given att fira. En undersökning av övervakningssystemet för riskfaktorer och skydd för kroniska sjukdomar via telefonundersökning (Vigitel) visar att rökning hade en minskning med 38% under perioden 13 år.

“Rökning är en sjukdom. Patienten ska motiveras att upphöra med sin övning och söka medicinsk hjälp. Olika specialiteter behandlar rökning, inklusive Vi har specialiserade centra i vissa institutioner. Den psykologiska och läkemedelsbehandling är ganska effektiv” men alltid kopplad till rökarens motivation”, kommenterar Dr Elabras Filho.

Källor: Bab, Alla Bolag, Trustpilot, Wikipedia, Försvarsmakten, Polisen, Twitter, Facebook, Instagram, Hitta, Eniro.